aminokwasy

liczne związki organiczne mające w cząsteczce co najmniej 1 grupę aminową (–NH2) i 1 grupę karboksylową (–COOH); 20 aminokwasów to składniki białek (aminokwasy białkowe), ponad 200 innych nie występuje w białkach (aminokwasy niebiałkowe); są substancjami macierzystymi wielu hormonów, witamin i in.; rośliny syntetyzują wszystkie aminokwasy występujące w białkach, człowiek i zwierzęta tylko niektóre (aminokwasy endogenne), pozostałe muszą być dostarczone z pożywieniem (aminokwasy egzogenne).
 
Źródło: Encyklopedia popularna PWN