Analizy i raporty

  • Over the years, this review has established itself in the energy world as a valuable work of reference, documenting the changing patterns in the way we produce and consume our energy.   It provides an annual opportunity to examine the latest data, country-by-country and fuel-by-fuel....
  • "Krajowy plan rozwoju mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do roku 2020", opracowany przez Instytut Energetyki Odnawialnej, analizuje rynek mikroinstalacji OZE do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz informuje o korzyściach wynikających z upowszechnienia...
  • This year's Fierce 15 offers some bright prospects from some great biotech minds. You'll find people--like serial entrepreneur and MIT scientist Bob Langer--offering bold if not radical technology from new companies like Moderna, and a whole slate of Big Pharma companies either already...
  • Niniejsze wydanie biuletynu biopaliwowego jest publikowane w krytycznym momencie, w przededniu głosowania nad kolejną Dyrektywą UE, która nada kształt strategii rozwoju wykorzystywania biopaliw w transporcie. Prawodawstwo unijne powinno stanowić impuls dla państw członkowskich...
  • Established in 2003, our global quarterly publication ranks 40 countries on the attractiveness of their renewable energy investment and deployment opportunities, based on a number of macro, energy market and technology-specific indicators. This edition sees some movement in our Top 10, with the...
  • The Steering Committee jest grupą roboczą przedstawicieli różnych władz publicznych i przedsiębiorstw w Szwajcarii. Ma on na celu wspieranie przemysłu biotechnologicznego w Szwajcarii, m.in. publikując co roku Swiss Biotech Report. Członkami The Steering Committee są:...
  • Raport przygotowany przez FierceBiotech przedstawia opis dziesięciu najbardziej obiecujących projektów badawczych mających na celu stworzenie leków przeciwnowotworowych. Onkologia jest jest najbardziej zatłoczonym rynkiem dla firm badających nowe leki. Konkurencja jest ogromna, a...
  •   Celem nadrzędnym projektu pt.: „Foresight technologiczny przemysłu – InSight 2030” była identyfikacja kluczowych technologii oraz obszarów przemysłowych o znaczeniu strategicznym dla polskiego przemysłu, których rozwój w następnych 20 latach...