Pozostałe działy:

biopaliwa

01.12.2013
Na Florydzie rośnie około 100 tys. drzew cytrusowych. Dzięki subtropikalnemu klimatowi owoce są tam zbierane przez 9 miesięcy w roku. Trafiają one albo do bezpośredniej sprzedaży albo są przerabiane na soki. W drugim przypadku po procesie przemysłowym pozostają odpady - skórki owocowe. Można je przerobić na mało wartościową paszę dla zwierząt. Lokalna firma postanowiła jednak produkować z nich biopaliwa.
18.11.2013
Jedną z metod produkcji biopaliw jest fermentacja biomasy bogatej w celulozę. Głównym wyzwaniem w tym procesie jest degradacja ligniny – twardego polimeru, który stanowi nawet 20% masy drewna. Lignina chroni zawartą w roślinach celulozę i utrudnia dostęp enzymów hydrolitycznych do tego polisacharydu. Problemem tym zajęli się naukowcy z Joint BioEnergy Institute (JBEI).
21.10.2013
Naukowcy z U.S. Department of Energy's Brookhaven National Laboratory zidentyfikowali kluczowe geny umożliwiające zwiększenie produkcji i akumulacji olejów w liściach oraz innych wegetatywnych tkankach roślinnych. Zwiększenie ekspresji tych genów spowodowało znaczny wzrost zawartości oleju w liściach – największym źródle biomasy roślinnej.