Pozostałe działy:

DNA

03.12.2013
Na początkowych etapach rozwijania się życia na Ziemi ewolucja mogła przebiegać na drodze pobierania napotkanych fragmentów DNA przez mikroorganizmy i przypadkowym wbudowywaniu ich we własny materiał genetyczny. Teoria ta nie znajdowała wielu zwolenników, jednak nowe badania zespołu Sørena Overballe-Petersena z Natural History Museum of Denmark mogą to zmienić.
26.11.2013
Naukowcy z Yale i Harvardu "przekodowali" cały genom bakterii i dzięki temu zwiększyli jej zdolność do obrony przed wirusami. Jest to pierwszy przypadek, kiedy zmieniono praktycznie cały kod genetyczny organizmu.
24.11.2013
Naukowcy z Joint Genome Institute w Berkeley przeprowadzili eksperyment, w którym manipulując materiałem genetycznym myszy doprowadzili do zmian w kształcie ich czaszek. Specjaliści twierdzą, że wyniki badań będzie można odnieść do ludzi i mają nadzieję, że pozwolą w przyszłości korygować wady ludzkiej twarzoczaszki.
18.11.2013
Naukowcy z Boston Children's Hospital udowodnili, że gen Lin28a, który normalnie jest aktywny w zarodkach, aktywowany u dorosłych myszy zwiększa zdolności naprawy uszkodzonych tkanek. Wynika to z faktu, iż młodsze organizmy mają większe zdolności regeneracyjne niż osobniki dorosłe. Gen ten występuje u wszystkich organizmów złożonych. Białko kodowane przez Lin28a wiąże się z RNA i reguluje proces translacji białek.
30.10.2013
Metoda FISH to nowa technika odtwarzania i sekwencjonowania DNA, która pozwala na analizę całych genomów mikroorganizmów odpowiedzialnych za dawne epidemie. Naukowcy „łowią” DNA starożytnych bakterii z bardzo starych kości i zębów, jako przynęty używając DNA współczesnych odmian danych bakterii.
04.10.2013
Zajmująca się genetyką firma z USA 23andMe opatentowała narzędzie analityczne, które pozwala na wybranie cech genetycznych przyszłego potomstwa. Firma wydała oświadczenie, w którym deklaruje, że będzie używać tego narzędzia jedynie do przewidywania, jakie geny będzie miało potomstwo od konkretnych rodziców.
29.09.2013
Naukowcy z Aix Marseille Universite odkryli dwa nowe i nietypowe wirusy. Znalezione u wybrzeży Chile oraz w australijskim jeziorze wirusy są największymi z dotychczas znanych. Pojedynczy wirus ma długość około jednego mikrometra, co oznacza, że jest większy niż wiele bakterii. Kilka lat temu naukowcy z Niemiec przyglądali się już tym okazom, ale uznali je za bakterie.
20.09.2013
Międzynarodowy zespół badawczy kierowany przez Minou Nowrousian z Ruhr-Universität Bochum (RUB) zsekwencjonował genom Pyronema confluens, zamykając tym samym lukę na genetycznej mapie królestwa grzybów. Zespół z Niemiec, Hiszpanii i USA opublikował swoje badania w PLoS Genetics.
28.08.2013
W Poznaniu zostanie wybudowane nowoczesne Centrum badawcze specjalizujące się w programach diagnostyki genetycznej. Obiekt jest finansowany z funduszy venture capital StartMoney.
06.07.2013
Japońscy naukowcy z Riken BioResource Center w Tsukuba sklonowali mysz pobierając z organizmu dawcy jedynie jedną kroplę krwi. Do tej pory udane klony udawało się stworzyć jedynie popbierając od dawcy komórki szpiku kostnego lub wątroby.