Pozostałe działy:

OZE

30.12.2013
Islandia produkuje całą energię elektryczną w elektrowniach geotermalnych i hydroelektrowniach. Źródłem energii geotermalnej jest gorąca magma wydobywająca się z ryftu oceanicznego. Z kolei lodowce tworzą wiele rzek będących doskonałym źródłem hydroenergii.
01.12.2013
Na Florydzie rośnie około 100 tys. drzew cytrusowych. Dzięki subtropikalnemu klimatowi owoce są tam zbierane przez 9 miesięcy w roku. Trafiają one albo do bezpośredniej sprzedaży albo są przerabiane na soki. W drugim przypadku po procesie przemysłowym pozostają odpady - skórki owocowe. Można je przerobić na mało wartościową paszę dla zwierząt. Lokalna firma postanowiła jednak produkować z nich biopaliwa.
24.10.2013
Z danych zawartych w raporcie "Krajowy Plan Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii" wynika, że Polacy są coraz bardziej zainteresowani wdrażaniem nowych rozwiązań dotyczących instalacji urządzeń produkujących energię z OZE. Według raportu opracowanego przez Instytut Energetyki Odnawialnej, aż 45% Polaków chce instalować w swoich domach mikroinstalacje OZE.
21.10.2013
RWE Renewables Polska zdecydowała się wstrzymać budowę farm wiatrowych w Polsce. Jako przyczynę tej decyzji firma podaje niewielkie wsparcie odnawialnych źródeł energii ze strony rządu. Według RWE system wsparcia OZE przedstawiony przez rząd jest zbyt mało szczegółowy, a dalsze inwestycje wiążą się ze zbyt dużym ryzykiem.