Fundusze na biotechnologię

  • Rusza pierwszy konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki, którego celem jest wykorzystanie wyników badań podstawowych o znaczącym potencjale innowacyjnym w praktyce. W konkursie  Tango naukowcy mogą starać się o łączne dofinansowanie w wysokości...
  • 18 grudnia ruszył ostatni konkurs dla naukowców i przedsiębiorców w Programie Badań Stosowanych. Na sfinansowanie projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przygotowało 200 mln zł.   Program Badań Stosowanych ma za zadanie...
  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje aktualną informację na temat konkursów planowanych do przeprowadzenia w 2014 roku.   W przypadku pojawienia się dodatkowych informacji w przedmiotowym zakresie będzie ona na bieżąco aktualizowana.   Pełny harmonogram...
  • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka wraz z unijną komisarz ds. badań, innowacji i nauki Máire Geoghegan-Quinn zainaugurowały 7 listopada największy w historii program finansowania badań naukowych w UE – Horyzont 2020. Jego budżet to ponad 70 mld euro...
  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Regionalne Instytucje Finansujące organizują szereg spotkań informacyjnych poświęconych Działaniu 4.4 "Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.   Tematyka spotkań...